KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí JMK
Datum schválení
13.11.2014
Doba platnosti
2015 - 2017
Popis dokumentu
Dokument řeší místní a typovou dostupnost sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ve spolupráci s územně správními obvody obcí s rozšířenou působností.
Implementace
Konkrétní kroky k naplňování této strategie zajišťují prováděcí dokumenty – jednoleté akční plány, které konkretizují strategii pro oblast sociálních služeb na daný rok vycházející z priorit a opatření Střednědobého plánu. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Národním plánem rozvoje sociálních služeb (2011-2016)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 1453/14/Z 14.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 75 na str. 40 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i