KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji 2021-2027 [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
14.9.2020
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji na období 2021-2027 shrnuje dosavadní transformační kroky od roku 2014 do roku 2020, obsahuje podrobnější analýzu pobytových služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, show
Implementace
Proces transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb je popsán a blíže specifikován v systémové prioritě C Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v opatření C.2 ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023.
Výchozí legislativa
Vznik dokumentu nevyžaduje žádný zákon či jiný legislativní dokument.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Radou Jihomoravského kraje, č. usnesení 10799/20/R162, bod 36
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nespecifikováno neuvedeno
TISK
i