KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje 2023-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství KrÚ JMK
Datum schválení
7.12.2022
Doba platnosti
2023 - 2028
Popis dokumentu
Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2023-2028 vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027, kterou schválila vláda ČR dne 6. 4. 2022 svým usnesením č. 276. show
Implementace
Implementace SPK JMK 2023–2028 bude zajišťována pomocí dvou akčních plánů. show
Výchozí legislativa
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
5560/22/R83 - bod č. 13
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano po 3 letech neuvedeno
TISK
i