KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
17.9.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie představuje nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. show
Implementace
Program Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje pro období 2021 – 2027 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz strategické cíle a jednotlivé specifické cíle uvedené v dokumentu).
Výchozí legislativa
Národní RIS3 strategie (aktualizace 2018) schválená vládou 11.01.2019.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválena Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2903/20/Z33.
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i