KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
19.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie představuje nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. show
Implementace
Program Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz. strategické cíle a jednotlivé specifické cíle uvedené v dokumentu)
Výchozí legislativa
Národní RIS3 strategie schválená vládou 8.12.2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválena Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1161/14/Z 12
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 36 na str. 16 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i