KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
13.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. show
Implementace
Klíčové rozhodovací pravomoci ohledně implementace Programu mají politické orgány JMK, tedy zastupitelstvo a rada kraje. Odborné útvary kraje (odbory) mají zodpovědnost za konkrétní plnění aktivit Programu, které spadají do jejich odvětvové působnosti. show
PRK JMK 2014-2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 je součástí projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1413/14/Z 14:
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 35 na str. 19 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i