KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
19.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepční materiál, který je významným podkladem pro podporu rozvoje cestovního ruchu na další plánovací období EU 2014 – 2020. Vytyčuje priority rozvoje, ale také limity nutné ke stanovení udržitelnosti různých oblastí cestovního ruchu.
Implementace
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz priority a jednotlivá opatření uvedené v předchozích částech dokumentu, dále viz projektové záměry shromážděné v akčním plánu). show
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem Jihomoravského kraje, usnesením č. 1160/14/Z 12
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 35 na str. 16 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i