KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje 2022-2026 [akt. 2022]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy
Datum schválení
7.12.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2026
Popis dokumentu
Jedná se o základní koncepční dokument Jihomoravského kraje v oblasti veřejné dopravy. Dokument popisuje zajišťované veřejné služby v přepravě cestujících, standardy dopravní obslužnosti, technické a provozní standardy a představuje plánované investiční akce do veřejné dopravy. show
Implementace
Není specifikováno.
Výchozí legislativa
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument schválila Rada Jihomoravského kraje na své 83. schůzi usnesením č. 5666/22/R83.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i