KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
4.11.2021
Doba platnosti
2022 - 2023
Popis dokumentu
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023 (dále jen KRP) je prováděcím dokumentem Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025, tj. představuje konkrétní způsob realizace SRLZ. show
Implementace
Každoročně je vypracovávána informativní zpráva o naplňování Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů, která shrnuje monitoring splněných aktivit v daném kalendářním roce.
KRP SRLZ JMK 2016-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 7. zasedání usnesením č. 678/21/Z7.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ano 1× ročně neuvedeno
TISK
i