KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji 2022-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
odbor sociálních věcí
Datum schválení
17.2.2022
Doba platnosti
2022 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje paliativní péče v JMK popisuje potřebu paliativní péče o pacienty v závěru života, definuje role a odpovědnost poskytovatelů paliativní péče, formuluje opatření, kterými lze podpořit z úrovně kraje její rozvoj a přispět k iniciaci systémových změn v této oblasti na národní úrovni. show
Implementace
Naplňování Koncepce rozvoje paliativní péče v JMK je zajišťováno prostřednictvím akčních plánů. Akční plán pro rok 2023 není zatím schválen.
Výchozí legislativa
Koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji je vypracována v souladu se strategickým dokumentem vlády České republiky Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 961/22/Z9
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano neurčeno neuvedeno
TISK
i