KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským krajem 2020-2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
18.6.2020
Doba platnosti
2020 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce byla vytvořena jako strategický dokument, který pro stanovené období určuje základní cíle kulturní politiky Jihomoravského kraje ve vztahu k jím zřizovaným kulturním příspěvkovým organizacím. show
Implementace
Monitoring naplňování KRKI JMK 2020–2025 provádí odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje jedenkrát ročně formou informativních zpráv o plnění koncepce, které schvaluje Zastupitelstvo Jihomoravského kraje.
Výchozí legislativa
Pro zpracování tohoto dokumentu neexistuje zákonná povinnost, jedná se o rozhodnutí kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 2755/20/Z31.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1× ročně neuvedeno
TISK
i