KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
18.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023 zpracovává aktuální stav a možný rozvoj cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Jihomoravském kraji včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu show
Implementace
Koncepce rozvoje cyklistiky pro období 2016-2023 v JMK bude implementována širokým spektrem subjektů činných v problematice cyklistiky v JMK. V pracovní skupině pro problematiku cyklistiky v JMK jsou zástupci měst, obcí, svazky a neziskové organizace. show
Výchozí legislativa
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020 (usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 22. května 2013), Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, (usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599),Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 2360/16/Z25
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Koncepce rozvoje cyklistiky byla schválena zastupitelstvem JMK v bodě č.54 na straně 24 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i