KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
18.12.2014
Doba platnosti
2015 - 2019
Popis dokumentu
Dokument napomáhá zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a realizaci priorit v oblasti rodinné politiky kraje. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených priorit týkajících se všech oblastí života rodiny. Cílem je tzv. show
Implementace
Koncepce rodinné politiky je naplňována Akčním plánem pro-rodinných aktivit, který Koncepci rodinné politiky každoročně konkretizuje. Monitoring naplňování opatření a aktivit stanovených Koncepcí rodinné politiky provádí referenti rodinné politiky oddělení soc. show
Výchozí legislativa
Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje navazuje na starší koncepci vytvořenou v roce
2008. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje vychází z koncepce státní rodinné politiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením Usnesení č. 1513/14/Z 15
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 36 na str. 22 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i