KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí
Datum schválení
6.1.2011
Doba platnosti
2011 - 2020
Popis dokumentu
Základní principy v ekologické výchově ve školských zařízeních v úřadech a podnicích. Koncepce EVVO je zaměřena na rozvíjení environmentálně příznivého životního způsobu obyvatel Jihomoravského kraje a podporu tvořivosti, invence a osobního nasazení v řešení environmentálních problémů. show
Implementace
Za plnění koncepce je zodpovědný Jihomoravský kraj prostřednictvím svých orgánů a jím zřízených právnických osob, zejména své příspěvkové organizace Lipky.
Výchozí legislativa
Povinnost tvorby koncepcí EVVO stanovuje krajům zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schválila Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 7293/11/R 100
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Koncepce environmentálního vzdělávání byla schválena Radou JMK v bodě 23 na straně 11 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i