KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (2023)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
27.4.2023
Doba platnosti
2023 - 2030
Popis dokumentu
Jedná se o připravovaný dokument. HS JMK se zaměřuje na oblast vývoje a stavu hospodářství Jihomoravského kraje, konkrétně pak na hospodářsky znevýhodněná území a jejich srovnání v základních klíčových ukazatelích s rozvojem území spadajícího do Brněnské metropolitní oblasti. show
Implementace
Naplňování bude každoročně hodnocena formou akčního plánu.
HS JMK 2023-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 18. zasedání usnesením č. 1775/23/Z18
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1× ročně neuvedeno
TISK
i