KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
21.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Jedná se o základní strategický dokument v oblasti školství a vzdělávání v Jihomoravském kraji. Hodnotí celkovou situaci školství, vymezuje základní směry jeho vývoje a zabývá se výhledovým řešením. show
Implementace
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje bude implementován veřejnými i soukromými subjekty, kteří jsou zřizovatelé škol a školských zařízení na území JMK (obce, církevní instituce aj.). Odpovědným orgánem implementace je odbor školství JMK. show
Výchozí legislativa
§ 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020,
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 2424/16/Z26
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání byl schválen usnesením zastupitelstva JMK v bodě č. 18 na straně 15 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i