KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Datum schválení
21.6.2012
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 je aktualizací dlouhodobého průřezového dokumentu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. show
Implementace
Strategie je implementována prostřednictvím Programu rozvoje Jihomoravského kraje
Výchozí legislativa
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 navazuje na strategické dokumenty Evropské unie, Strategii regionálního rozvoje ČR a na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016. Vytváří obecný rámec pro zpracování Programu rozvoje kraje a dalších krajských resortních koncepcí a strategických dokumentů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin atd.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Usnesení č. 1921/12/Z 30 (bod 54)
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 2 roky neuvedeno
TISK
i