Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJilemniceRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jilemnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JilemniceStrategický plán města Jilemnice 2008-2025
1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti viz dokument »
1.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení partnerství, zapojování občanů do věcí veřejných viz dokument »
4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města viz dokument »
4.3 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel k životnímu prostředí viz dokument »
4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni viz dokument »

Koncepce

Znak JilemniceStrategie městského úřadu města Jilemnice 2014-2020
1.1 Hospodárné vynakládání finančních prostředků viz dokument »
2.1 Efektivní řízení úřadu viz dokument »
3.1 Profesní rozvoj zaměstnanců viz dokument »
4.1 Kvalita poskytovaných služeb MěÚ pro občany viz dokument »
4.2 Kvalita života občanů města viz dokument »
Znak JilemniceKoncepce udržitelné energetiky města Jilemnice (2015)
1.2 Rozšíření centrálního zásobování teplem Spořilov viz dokument »
1.5 Veřejné osvětlení viz dokument »
Znak JilemniceEnergetický plán Jilemnice 2010-2025
1.1 Centrální zásobování teplem viz dokument »
2.3 Veřejné osvětlení viz dokument »
TISK
i