Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Jilemnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JilemniceStrategický plán města Jilemnice 2008-2025
1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče viz dokument »
1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti viz dokument »
3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města viz dokument »
3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj viz dokument »

Koncepce

Znak JilemniceKomunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026
1.1 Podpora vzniku míst na zkrácené úvazky viz dokument »
1.2 Podpořit udržitelnost stávajících sociálních služeb viz dokument »
1.3 Zajistit financování sociálních služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice viz dokument »
1.4 Zabývat se systémem sociálního bydlení viz dokument »
1.5 Připravit se na stárnutí populace (služby, podmínky ve městě, apod.) viz dokument »
1.6 Podporovat navazující služby provozované mimo rámec zákona o sociálních službách viz dokument »
1.7 Podpořit udržení bezpečné zóny pro děti a mládež (Informační centrum pro mládež, volnočasový klub) viz dokument »
2.1 Vytvořit systém financování sociálních služeb z úrovně ORP viz dokument »
2.2 Zajistit důstojné zázemí pro sociální služby v Jilemnici viz dokument »
2.3 Pokračovat v transformaci pečovatelské služby v Jilemnici viz dokument »
2.4 Podpořit vznik dobrovolnického centra v Jilemnici viz dokument »
3.1 Podpořit aktivity prevence zadluženosti a insolvence viz dokument »
3.2 Spolupracovat s Oblastní charitou Jilemnice na rozvoji navazujících služeb provozovaných mimo rámec zákona o sociálních službách (charitní taxi, potravinové balíčky, hygienické zařízení, atd.) viz dokument »
3.3 Rozvíjet multidisciplinární spolupráci (aktivní zapojení odborníků) viz dokument »
Znak JilemniceZdravotní plán města Jilemnice 2018-2021
5.1 Bezpečné město viz dokument »
5.4 Udržení a rozvoj terénních zdravotních a sociálních služeb v Jilemnici viz dokument »
TISK
i