Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Jilemnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JilemniceStrategický plán města Jilemnice 2008-2025
1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče viz dokument »
1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zázemí viz dokument »

Koncepce

Znak JilemniceZdravotní plán města Jilemnice 2018-2021
1.1 Zdravý start do života viz dokument »
1.2 Podpora zdraví pro děti předškolního a školního věku viz dokument »
1.3 Podpora prevence úrazů viz dokument »
1.4 Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže viz dokument »
2.1 Preventivní a aktivizační programy pro zdravé stárnutí viz dokument »
2.2 Podpora duševního zdraví a prevence demencí viz dokument »
2.4 Dostupné zdravotní a sociální služby pro seniory viz dokument »
3.1 Prevence chronických neinfekčních nemocí viz dokument »
3.2 Posílení znalostí první pomoci u veřejnosti viz dokument »
3.3 Podpora aktivit vedoucích ke snížení výskytu alergických onemocnění viz dokument »
4.1 Podpora a propagace zdravého životního stylu pro veřejnost viz dokument »
5.4 Udržení a rozvoj terénních zdravotních a sociálních služeb v Jilemnici viz dokument »
TISK
i