Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
2.1 Vytvoření systému efektivního využívání kapacit zařízení sociální péče a rozvoj nových zařízení a služeb viz dokument »
2.3 Posílení bezpečnosti na území města a odolnosti proti krizovým situacím viz dokument »
3.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
B.1 Vytvoření systému efektivního využívání kapacit zařízení sociální péče a rozvoj nových zařízení a služeb viz dokument »
B.3 Posílení bezpečnosti na území města a zvýšení odolnosti proti krizovým situacím viz dokument »
C.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
9.1 Vytvoření a implementace programů prevence a zmírnění chudoby viz dokument »
9.2 Zlepšení jistoty a bezpečnosti v obci viz dokument »
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek viz dokument »
Znak JihlavaKomunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016)
1.1 PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM viz dokument »
1.2 PODPORA OSOBNÍ ASISTENCE viz dokument »
1.3 PODPORA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM viz dokument »
2.1 PODPORA BYDLENÍ viz dokument »
2.2 PODPORA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ viz dokument »
3.1 PODPORA OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH A OSOB ZÁVISLÝCH A OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTMI viz dokument »
3.2 PODPORA MLÁDEŽE OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM BEZ ZAMĚSTNÁNÍ S NÍZKOU ÚROVNÍ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE viz dokument »
3.3 PODPORA CIZINCŮ, MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ viz dokument »
TISK
i