Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
4.1 Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj kultury a podporu místní tvorby viz dokument »
4.2 Zajištění podmínek a kapacit pro koordinaci celoroční nabídky kultury a trávení volného času pro místní i návštěvníky viz dokument »
4.3 Zvýšení atraktivity centra města viz dokument »
4.4 Rozvoj Stříbrného údolí jakožto klíčové součásti značky města viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
A.4 Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání viz dokument »
D.1 Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj kultury a podporu místní tvorby viz dokument »
D.2 Zajištění podmínek a kapacit pro koordinaci celoroční nabídky kultury a trávení volného času pro místní i návštěvníky viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaPlán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025
2.4 Podpora reprezentace města viz dokument »
Znak JihlavaMístní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023
4.1 Podpora aktivního trávení volného času dětí a žáků viz dokument »
Znak JihlavaKoncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017)
1.1 Volnočasové aktivity mládeže viz dokument »
Znak JihlavaStrategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024
1.1 Jihlava má živé centrum města, kde tráví čas místní i návštěvníci viz dokument »
1.2 Veřejný prostor vybízí a umožňuje pořádání kulturních aktivit i neformální pobyt a jsou v něm vyvažovány zájmy různých cílových skupin a inovativně a kultivovaně poskytuje informace o atraktivitách a dění ve městě viz dokument »
1.3 Veřejný prostor je aktivně formován a iniciativně využíván mladými lidmi viz dokument »
1.4 „Stříbrné údolí“ celoročně žije místními i návštěvníky města, kteří zde tráví volný čas viz dokument »
2.1 Školy aktivně využívají nabídky kulturních institucí a rozumí potenciálu kulturní nabídky pro vzdělávání ve městě viz dokument »
2.2 Děti a mládež se aktivně účastní kulturního dění a podílí se na vytváření kultury a umění ve městě viz dokument »
2.3 Podmínky pro rozvoj náročnějších žánrů, inovací a místní autorské tvorby jsou zajištěné viz dokument »
2.4 Velcí zaměstnavatelé a podnikatelé chápou roli kultury v rozvoji města a přínosy pro jejich podnikání a spolupracují na rozvoji kultury a publika v Jihlavě viz dokument »
2.5 Veřejná správa i občané města rozumí hodnotě kultury a vnímají ji jako rovnocennou oblast rozvoje města ve vztahu k dalším tématům viz dokument »
2.6 V kulturní nabídce se občan i návštěvník rychle orientuje viz dokument »
2.7 Město vytváří podmínky pro koncepční rozvoj a koordinaci kultury viz dokument »
3.2 Jihlava je aktivně propagovaná destinace s důrazem na nabídku pro prioritní cílové skupiny viz dokument »
3.3 Nabídka volnočasových a kulturních aktivit pro místní i návštěvníky je celoroční a funguje i o prázdninách a víkendech (je sezónní i mimosezónní) a obsahuje i akce rozvíjející klíčová témata města viz dokument »
3.4 Město a kulturní organizace využívají odborné a tvůrčí kapacity SŠ, VOŠ a VŠ v Jihlavě a podporují tak rozvoj mladých talentů viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
5.4 Zajištění přiměřené ochrany, renovace a (znovu) využití našeho městského kulturního dědictví viz dokument »
TISK
i