Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
1.1 Aktivní koordinace systému kariérního poradenství a vzdělávání viz dokument »
1.2 Podporovat kvalitu v oblasti předškolního a základního vzdělávání na území města viz dokument »
1.3 Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj vysokého školství ve městě viz dokument »
1.4 Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
A.1 Aktivní koordinace systému kariérního poradenství a vzdělávání viz dokument »
A.2 Podporovat kvalitu v oblasti předškolního a základního vzdělávání na území města viz dokument »
A.3 Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj vysokého školství ve městě viz dokument »
A.4 Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaLokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava 2014-2015
1.1 Zlepšení spolupráce mezi školami v ORP v oblasti podpory neúspěšných žáků viz dokument »
2.1 Zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou viz dokument »
3.1 Zlepšení spolupráce s poradenskými odborníky viz dokument »
4.1 Vytvoření podpůrného systému neúspěšných žáků ve školách viz dokument »
Znak JihlavaMístní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023
1.1 Optimalizace kapacit MŠ viz dokument »
1.2 Metodický a materiální rozvoj škol a profesní rozvoj pedagogů viz dokument »
2.1 Optimalizace kapacit ZŠ viz dokument »
2.2 Zlepšení výsledků učení v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti viz dokument »
3.1 Postupy a metody, které umožní dětem a žákům vstup na pracovní trh viz dokument »
4.1 Podpora aktivního trávení volného času dětí a žáků viz dokument »
Znak JihlavaStrategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024
2.1 Školy aktivně využívají nabídky kulturních institucí a rozumí potenciálu kulturní nabídky pro vzdělávání ve městě viz dokument »
TISK
i