Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
2.2 Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence viz dokument »
4.5 Rozvoj sportovní infrastruktury viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
B.2 Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence viz dokument »
D.5 Rozvoj sportovní infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaPlán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025
1.1 Efektivní provoz sportovních zařízení viz dokument »
1.2 Vyvážená prostorová distribuce sportovních zařízení viz dokument »
1.3 Koncepční rozvoj a opravy sportovních zařízení viz dokument »
1.4 Sportovní akce, programy a iniciativy viz dokument »
2.1 Efektivní informovanost obyvatel viz dokument »
2.2 Propagace sportu viz dokument »
2.3 Využití sportu jako nástroje cestovního ruchu viz dokument »
2.4 Podpora reprezentace města viz dokument »
3.1 Finanční podpora sportovních spolků viz dokument »
3.2 Podpora rozvoje dobrovolnictví ve sportu viz dokument »
3.3 Spolupráce s odborníky viz dokument »
3.4 Spolupráce škol a sportovního hnutí viz dokument »
Znak JihlavaKoncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017)
1.1 Volnočasové aktivity mládeže viz dokument »
1.2 Sportovní a pohybové aktivity mládeže viz dokument »
1.3 Sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu obyvatel viz dokument »
1.4 Servisní centrum sportu v Jihlavě viz dokument »
3.1 Obchodní organizace s majetkovou účastí statutárního města Jihlavy viz dokument »
3.2 Prioritní podpora spolků a organizací viz dokument »
3.3 Podpora využívání školních sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy veřejností viz dokument »
4.1 Provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy viz dokument »
4.2 Provoz sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních a tělovýchovných spolků viz dokument »
6.1 Propagační forma podpory viz dokument »
6.2 Společenská forma podpory viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
7.1 Zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor viz dokument »
7.2 Prosazení plánování vývoje zdraví města, která zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví viz dokument »
7.3 Zavedení vyhodnocování vlivů na zdraví jako prostředku k zaměření úsilí všech sektorů na zlepšení zdraví a kvality života viz dokument »
TISK
i