Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
3.2 Zavést a rozvíjet integrovaný systém udržitelné městské mobility viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
C.2 Zavést a rozvíjet integrovaný systém udržitelné městské mobility (SUMP) viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaAktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042
9.1 Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v majetku města a jeho organizací viz dokument »
Znak JihlavaPlán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019)
1.1 Rozumné parkování viz dokument »
1.2 Průjezdné město viz dokument »
1.3 Dostupná veřejná doprava viz dokument »
1.4 Aktivní mobilita viz dokument »
1.5 Ohleduplné zásobování viz dokument »
1.6 Spolupráce viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
6.1 Redukci nezbytného používání individuální automobilové dopravy a propagaci atraktivních alternativ dostupných všem viz dokument »
6.2 Zvýšení podílu cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky a na kole viz dokument »
6.3 Podpora přechodu na nízko-emisní vozidla viz dokument »
6.4 Vytvoření integrovaného a udržitelného plánu městské mobility viz dokument »
6.5 Snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel viz dokument »
TISK
i