Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
3.3 Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
C.3 Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaAktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042
5.1 Dále snižovat množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města viz dokument »
Znak JihlavaPlán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021
1.1 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů (dále jen PPVO) zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
3.2 Zlepšení kvality vody, šetření vodou a efektivní využívání vody viz dokument »
3.3 Podporu a zvyšování biodiverzity a rozšíření a kvalitní péči o určená přírodní území a zeleň viz dokument »
3.4 Zlepšení kvality ovzduší viz dokument »
10.1 Snížení vlivu na globální životní prostředí a prosazování principu enviromentální spravedlnosti viz dokument »
TISK
i