Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
2.3 Posílení bezpečnosti na území města a odolnosti proti krizovým situacím viz dokument »
3.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města viz dokument »
3.4 Zkvalitnění správních služeb magistrátu a zapojení občanů do plánování a rozvoje města viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
B.3 Posílení bezpečnosti na území města a zvýšení odolnosti proti krizovým situacím viz dokument »
C.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města viz dokument »
C.3 Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury viz dokument »
C.4 Zkvalitnění správních služeb magistrátu a zapojení občanů do plánování a rozvoje města viz dokument »
D.3 Zvýšení atraktivity centra města viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaPlán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025
2.1 Efektivní informovanost obyvatel viz dokument »
Znak JihlavaAktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042
1.1 Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem viz dokument »
8.1 Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města viz dokument »
Znak JihlavaPlán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021
1.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy viz dokument »
Znak JihlavaStrategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024
1.1 Jihlava má živé centrum města, kde tráví čas místní i návštěvníci viz dokument »
1.2 Veřejný prostor vybízí a umožňuje pořádání kulturních aktivit i neformální pobyt a jsou v něm vyvažovány zájmy různých cílových skupin a inovativně a kultivovaně poskytuje informace o atraktivitách a dění ve městě viz dokument »
1.3 Veřejný prostor je aktivně formován a iniciativně využíván mladými lidmi viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
1.1 Formulování společné vize pro udržitelné město viz dokument »
1.2 Zvyšování míry participace a zlepšení možností pro udržitelný rozvoj v místní komunitě a obecní administrativě viz dokument »
1.3 Přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu viz dokument »
1.4 Aby naše hnutí byla vždy otevřená, transparentní a zodpovědná viz dokument »
1.5 Efektivní partnerskou spolupráci se sousedními obcemi, ostatními městy a obcemi a dalšími sférami veřejné správy viz dokument »
2.1 Posílení místní Agendy 21 nebo jiných procesů pro místní udžitelnost a jejich nasměrování k samému srdci místní samosprávy viz dokument »
2.2 Zajištění integrovaného managmentu pro udržitelný rozvoj, založeného na principu prevence, s ohledem na přicházející Tematickou strategii EU pro městské životní prostředí viz dokument »
2.3 Stanovení cílů a časových schémat v rámci Aalborgských závazků a zajištění a sledování monitoringu Aalborgských závazků viz dokument »
2.4 Aby témata udržitelného rozvoje byla prioritou v městských rozhodovacích procesech, a aby rozdělení zdrojů bylo založené na jasných všeobecně platných kritériích viz dokument »
2.5 Spolupráce s Evropskou kampaní za udržitelná města a obce a jejími sítěmi na monitoringu a hodnocení pokroku směrem k našemu cíli - udržitelnému rozvoji viz dokument »
5.1 Znovuvyužití a regenerace opuštěných a znevýhodněných území viz dokument »
5.2 Zamezení urban-sprawlu dosahováním přiměřené městské hustoty a upřednostňování brownfields pozemků před rozvojem na zelené louce viz dokument »
5.3 Zajištění smíšeného funkčního využití budov a rozvojových ploch s dobrým vyvážením práce, bydlení a služeb, dávajíce prioritu bydlení v centrech měst viz dokument »
10.2 Posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty viz dokument »
TISK
i