Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Percepce rizikových lokalit a faktorů snižujících pocit bezpečí v Jihlavě (2019)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Jihlava
Datum schválení
2.4.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
TISK
i