Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Jihlava
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2011 - průběžně
TISK
i