Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy (2023)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Jihlava
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2023 - průběžně
TISK
i