Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Jihlava
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2017 - 2042
TISK
i