Humpolec
Znak Humpolec

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaHumpolecRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Humpolec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HumpolecStrategický plán rozvoje města Humpolec 2021-2030
2.1 Kvalitní spojení s regionem. Dopravní spojení s klíčovými městy musí být časté a pravidelné. viz dokument »
2.2 Cyklistická a pěší doprava je v rámci města nejrychlejší módem viz dokument »
2.3 Dostatek parkovacích míst viz dokument »
2.4 Zklidnění dopravy a bezpečnost viz dokument »
2.5 Zprůjezdnění města viz dokument »
2.6 Kvalitní dopravní infrastruktura, zlepšování stavu místních komunikací a veřejných prostranství viz dokument »

Koncepce

Znak HumpolecKoncepce průmyslu a logistiky Humpolec (2018)
3.1 PŘIPRAVIT NOVÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY ZÁROVEŇ S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM VŠECH NAVAZUJÍCÍCH SLOŽEK VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY viz dokument »
Znak HumpolecStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021
3.5 Posílit bezbariérovost města Humpolec. viz dokument »
Znak HumpolecPlán prevence kriminality Humpolec 2020-2022
1.6 Osvětovou činnost zaměřenou na seniory v oblasti boje proti nekalým praktikám prodejců, bezpečného chování, dopravní výchovy ve spolupráci s BESIP. viz dokument »
Znak HumpolecKoncepce dopravy Humpolec (2019)
1.1 Automobilová doprava viz dokument »
1.2 Veřejná osobní doprava viz dokument »
1.3 Cyklistická doprava viz dokument »
Statická doprava viz dokument »
1.5 Pěší doprava viz dokument »
1.6 Informační a dopravně telematické systémy viz dokument »
1.7 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí viz dokument »
TISK
i