probíhá úprava stránek

Humpolec
Znak Humpolec

úvodní stránkaHumpolecRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Humpolec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HumpolecStrategický plán rozvoje města Humpolec do roku 2020 (2014)
B.2 Kvalitní lidské zdroje a kvalifikovaná pracovní síla viz dokument »

Koncepce

Znak HumpolecKoncepce průmyslu a logistiky Humpolec (2018)
1.1 ZAJISTIT STABILITU LIDKÝCH ZDROJŮ viz dokument »
Znak HumpolecStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021
2.1 Provádět osvětu mezi zaměstnavateli ohledně zaměstnávání osob s handicapem a z ostatních cílových skupin, např. rodin s malými dětmi. viz dokument »
2.3 Podporovat odborné poradenství pro rodiče. viz dokument »
2.5 Pořádat osvětové přednášky pro seniory a jejich rodinné příslušníky. viz dokument »
Znak HumpolecPlán prevence kriminality Humpolec 2020-2022
1.6 Osvětovou činnost zaměřenou na seniory v oblasti boje proti nekalým praktikám prodejců, bezpečného chování, dopravní výchovy ve spolupráci s BESIP. viz dokument »
TISK
i