Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaHodonínStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Hodonín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HodonínStrategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022
1.3 Rozvoj ploch pro podnikání a bydlení viz dokument »
3.1 Zlepšení bezpečnosti ve městě viz dokument »
3.2 Dostupné sociální služby viz dokument »
3.5 Stabilizace počtu obyvatel viz dokument »
Znak HodonínAkční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019
1.3 ROZVOJ PLOCH PRO PODNIKÁNÍ A BYDLENÍ viz dokument »
3.1 ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ viz dokument »
3.2 DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY viz dokument »

Koncepce

Znak HodonínKoncepce bezbariérových tras města Hodonín (2016)
1.1 Vytváření a trvalé udržení podmínek pro nezávislý pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po městě. Je to nezbytná podmínka pro možnost skutečné integrace a základní předpoklad pro vytvoření nových příležitostí pro handicapované občany viz dokument »
1.2 Zvýšení zaměstnanosti handicapovaných občanů, zlepšení jejich sociálního postavení a začlenění do běžného života společnost viz dokument »
Znak HodonínKomunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko 2015-2017
1.1 Podpora a stabilizace sociálních služeb viz dokument »
1.2 Zvýšení informovanosti a osvěty uživatelů, veřejnosti a politických reprezentantů obcí viz dokument »
1.3 Zapojení dobrovolníků do sociálních služeb viz dokument »
2.1 Zkvalitňování a přiblížení sociálních služeb pro seniory viz dokument »
3.1 Podpora sociální integrace zdravotně postižených a duševně nemocných viz dokument »
4.1 Zajištění dostupnosti služeb pro rodiny, děti a mládež viz dokument »
5.1 Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením viz dokument »
TISK
i