Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaHodonínStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Hodonín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HodonínStrategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022
3.3 Podpora vzdělanosti obyvatel viz dokument »
Znak HodonínAkční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019
3.3 PODPORA VZDĚLANOSTI OBYVATEL viz dokument »

Koncepce

Znak HodonínKoncepce školství ve městě Hodoníně 2011-2020
1.1 Mateřské školy viz dokument »
1.2 Základní školy viz dokument »
1.3 Školní družiny a školní kluby viz dokument »
1.4 Školní stravování viz dokument »
1.5 Školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem viz dokument »
2.1 Předškolní vzdělávání viz dokument »
2.2 Základní vzdělávání viz dokument »
2.3 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných viz dokument »
2.4 Střední a vysokoškolské vzdělávání viz dokument »
2.5 Základní umělecké vzdělávání viz dokument »
2.6 Výchova a vzdělávání ve volném čase viz dokument »
3.1 Mateřské školy viz dokument »
3.2 Základní školy viz dokument »
3.3 Zájmové vzdělávání a volný čas viz dokument »
Znak HodonínKoncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019
1.2 Rozvoj spolupráce mezi školami a sportovními kluby / oddíly viz dokument »
3.2 Zintenzivnění zapojení škol do sportovních akcí pro děti a mládež viz dokument »
TISK
i