Hlučín
Znak Hlučín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hlučín

Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Hlučín
Datum schválení
11.3.2017
Doba platnosti
2017 - 2022
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství je zpracován v souladu se závaznou částí plánu Moravskoslezského kraje. Tento plán je povinna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zpracovat každá obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného nebo více než 1000 t ostatního odpadu. show
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano -- -- -- 1 rok při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek tak jak ukládá § 44 zákona o odpadech
TISK
i