Havlíčkův Brod
Znak Havlíčkův Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Havlíčkův Brod

Studie protierozních opatření Havlíčkův Brod (2019)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Havlíčkův Brod
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - průběžně
TISK
i