Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDobříšStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšProgram rozvoje města Dobříš 2021-2028
2.3 Postupná modernizace budov městského úřadu a jeho komplexní rozvoj ve vztahu k veřejné správě viz dokument »
4.1 Kvalitní, účelná a opečovávaná zeleň v intravilánu snižující negativní urbanistické vlivy viz dokument »
4.2 Zachování a ochrana extravilánu viz dokument »
4.3 Revitalizace okolí rybníka Papeže včetně rozšíření možností koupání viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšPlán odpadového hospodářství pro město Dobříš 2017-2026 [akt. 2018]
1.1 Komplexní informační podpora zintenzivnění osvěty občanů. Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů, dostatek informací o vlivu jednotlivých výrobků na ŽP, o možnostech nakládání s výrobkem po skončení jeho životnosti, dále informace o možnostech nakládání s odpady apod. Dospělá populace má dostatek informací. Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) viz dokument »
1.5 Naplňovat Program předcházení vzniku odpadů. Po celou dobu realizace Programu Předcházení vzniku odpadů Středočeského kraje (PVO SK) v návaznosti na EVVO SK město využije zajišťovanou komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do škol, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. Při uplatňování cíle postupovat komplexně se zohledněním požadavků ochrany ŽP a ochrany veřejného zdraví. Zdůraznit význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
2.4 Precizní údržba městské zeleně (přehlednost a upravenost zelených ploch ve městě) viz dokument »
TISK
i