Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDobříšStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšProgram rozvoje města Dobříš 2021-2028
1.2 Moderní, úsporná a smart technická infrastruktura dostupná na území města viz dokument »
2.1 Modernizace, digitalizace, zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy viz dokument »
3.1 Udržení, rozvoj a přizpůsobování stávající občanské vybavenosti aktuálním potřebám viz dokument »
3.8 Postupná revitalizace a údržba nemovitostí ve vlastnictví města viz dokument »
5.1 Rozvoj spolupráce mezi veřejným soukromým a neziskovým sektorem viz dokument »
5.2 Podpora akcí pořádaných na území města viz dokument »
5.3 Postupné vytváření pospolitého městského života viz dokument »
5.4 Zachování aktivního a kooperujícího města směrem navenek viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšKoncepce rodinné politiky města Dobříše (2022)
5.3 Zvyšování informovanosti o službách poskytovaným seniorům viz dokument »
5.4 Aktualizace webových stránek viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
2.5 Kvalitní a dostatečné veřejné osvětlení viz dokument »
3.4 Zajištění finančních zdrojů na realizaci programů primární prevence na školách (z rozpočtu města i z externích zdrojů) viz dokument »
3.7 Zajištění finančních zdrojů na školního psychologa viz dokument »
Znak DobříšMarketingová strategie města Dobříš (2018)
1.2 Podpora Public relations a Media relations viz dokument »
1.3 Podpora internetové komunikace viz dokument »
1.4 Podpora interní komunikace viz dokument »
TISK
i