Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Dobříš

Akční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Dobříš
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - průběžně
TISK
i