Český Brod
Znak Český Brod

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaČeský BrodStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Český Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Český BrodStrategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011]
1.1 Veřejná prostranství a veřejné budovy viz dokument »
3.2 Veřejná doprava viz dokument »
3.3 Nemotorová doprava viz dokument »
4.1 Rozvoj individuálního bydlení (rodinné domy) a bytové výstavby viz dokument »
4.2 Kapacita technické infrastruktury viz dokument »
4.4 Spolupráce se subjekty podílejícími se na bydlení viz dokument »
4.5 Informovanost viz dokument »
5.1 Zdravotnictví viz dokument »
5.2 Sociální služby viz dokument »
5.3 Vzdělávání, prevence a poradenství viz dokument »
5.4 Spolupráce mezi poskytovateli a informovanost viz dokument »
6.2 Prevence viz dokument »
6.3 Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě viz dokument »
8.2 Materiálně – technické zajištění viz dokument »
8.4 Zájmové (neformální) vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání viz dokument »
9.3 Spolupráce vnitřní a vnější viz dokument »
TISK
i