Český Brod
Znak Český Brod

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaČeský BrodStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Český Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Český BrodStrategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011]
1.1 Veřejná prostranství a veřejné budovy viz dokument »
1.2 Vzhled města viz dokument »
1.3 Inženýrské sítě viz dokument »
2.2 Plochy a prostory pro podnikání viz dokument »
2.3 Spolupráce a informace viz dokument »
4.2 Kapacita technické infrastruktury viz dokument »
4.3 Kapacita sociální infrastruktury – občanská vybavenost viz dokument »
4.4 Spolupráce se subjekty podílejícími se na bydlení viz dokument »
4.5 Informovanost viz dokument »
5.4 Spolupráce mezi poskytovateli a informovanost viz dokument »
6.3 Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě viz dokument »
6.5 Informovanost a spolupráce viz dokument »
7.1 Spolupráce a koordinace v oblasti CR viz dokument »
7.4 PR cestovního ruchu viz dokument »
7.5 Informační systém viz dokument »
8.4 Zájmové (neformální) vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání viz dokument »
8.5 Spolupráce a koordinace subjektů ve vzdělávání viz dokument »
9.1 Ekonomické zajištění rozvoje viz dokument »
9.2 Informovanost a propagace viz dokument »
9.3 Spolupráce vnitřní a vnější viz dokument »
9.4 Veřejná správa (VS) viz dokument »
9.5 Řízení rozvoje viz dokument »
10.2 Činnost institucí a organizací kultury, sportu a volného času viz dokument »
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit viz dokument »
10.4 Informování o kultuře, sportu, možnostech rekreace a dalších volnočasových akcích a aktivitách ve městě a okolí viz dokument »
TISK
i