Červená Voda
Znak Červená Voda

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaČervená VodaStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Červená Voda

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Červená VodaAkční plán rozvoje obce Červená voda (2020)
2.13 Udržovat a rozšiřovat kanalizační a vodovodní síť, včetně systému čištění odpadních vod viz dokument »
3.1 Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo - PARK viz dokument »
3.6 Podporovat ekologické aktivity a činnosti zaměřené na udržování vody v krajině viz dokument »

Koncepce

Znak Červená VodaAdaptační strategie na změnu klimatu obce Červená Voda (2020)
1.1 Opatření v lesích viz dokument »
1.2 Opatření na zemědělské půdě viz dokument »
1.3 Opatření na vodních plochách a vodních tocích viz dokument »
1.4 Krajinotvorná opatření viz dokument »
TISK
i