Červená Voda
Znak Červená Voda

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaČervená VodaRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Červená Voda

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Červená VodaPlán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031 [akt. 2021]
1.3 Zpomalit nebo zastavit odcházení lidí z obce viz dokument »
2.1 Investovat pro zvýšení kvality infrastruktury a bezpečnosti při pohybu na komunikacích v obci viz dokument »
2.2 Spojovat investiční záměry obce se záměry kraje a dalších celků včetně podnikatelů viz dokument »
2.3 Využívat dotační tituly viz dokument »
3.1 Revitalizovat a budovat veřejná prostranství viz dokument »
3.2 Revitalizovat a budovat budovy občanského vybavení viz dokument »
5.1 Modernizovat infrastrukturu v místních částech viz dokument »
5.3 Podporovat komunity místních částí viz dokument »
6.1 Posílit partnerskou spolupráci na obecní, regionální a národní úrovni viz dokument »
6.2 Posílit partnerskou spolupráci na přeshraniční úrovni viz dokument »
Znak Červená VodaAkční plán rozvoje obce Červená voda (2020)
1.1 Finančně a organizačně podporovat aktivity spolků viz dokument »
1.2 Organizovat setkávání s občany formou specificky zaměřených pracovních skupin, veřejných setkání apod. viz dokument »
1.6 Informovat o službách a dění v obci (jak v obci, tak v regionu) viz dokument »
2.6 Komunikovat s představiteli vyšších územních celků a zvát je na aktivity a akce v obci viz dokument »
3.1 Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo - PARK viz dokument »
3.3 Revitalizovat veřejná prostranství v místních částech, včetně místních komunikací viz dokument »
3.4 Zpřístupnit veřejná prostranství, budovy občanského vybavení a byty v majetku obce všem skupinám obyvatel (bezbariérovost) viz dokument »
5.3 Zpracování studie úpravy vzhledu veřejných míst viz dokument »
5.6 Zajistit osvětlení u Kaple sv. Rocha viz dokument »
5.9 Setkávání zástupců osadních výborů viz dokument »
6.2 Zajistit aktivní účast zástupců obce v orgánech partnerských a členských organizacích viz dokument »
6.3 Podat žádost o členství v Euroregionu Glacensis viz dokument »
6.4 Zjistit ochotu k oficiální spolupráci - návštěva viz dokument »

Koncepce

Znak Červená VodaKoncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 2018-2031
1.1 Posílit partnerskou spolupráci na obecní, regionální a národní úrovni viz dokument »
1.2 Posílit partnerskou spolupráci na přeshraniční úrovni viz dokument »
Znak Červená VodaKoncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 2018-2031
1.1 Modernizovat infrastrukturu v místních částech viz dokument »
TISK
i