Bystřice (u Benešova)
Znak Bystřice (u Benešova)

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBystřice (u Benešova)Strategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Bystřice (u Benešova)

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Bystřice (u Benešova)Strategie rozvoje města Bystřice 2020-2030
1.2 Bystřice je synonymum dobré adresy viz dokument »

Koncepce

Znak Bystřice (u Benešova)Koncepce rodinné politiky města Bystřice 2023-2027
1.3 Udržitelnost a rozvoj záměrů v sociální oblasti viz dokument »
1.4 Podpora fungujících služeb sociální prevence a poradenství, rozšíření služeb pro pomoc rodinám v obtížné životní a sociální situaci viz dokument »
1.6 Předcházení ohrožení rodin a posilování jejich stability a soudržnosti viz dokument »
Znak Bystřice (u Benešova)Plán prevence kriminality města Bystřice 2020-2024
1.1 Zkvalitnění monitoringu veřejných prostranství města viz dokument »
1.2 Rozšiřování prvků situační prevence viz dokument »
2.1 Preventivní programy zaměřené na zvyšování bezpečnosti seniorů a osob se zdravotním postižením viz dokument »
2.2 Předcházení rizikovému chování dětí a mládeže realizací specifických aktivit viz dokument »
2.3 Prevence trestné činnosti páchané na obětech hodných zvláštního zřetele a jejich ochrana viz dokument »
2.4 Zvyšování informovanosti a aktivizace obyvatel k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku viz dokument »
2.5 Preventivně informační činnost vzdělávání v oblasti prevence zadlužování obyvatel viz dokument »
3.1 Zajištění systému prevence kriminality viz dokument »
3.2 Rozvoj spolupráce městské policie a PČR viz dokument »
3.3 Podpora vzniku Komunitního centra viz dokument »
3.4 Podpora subjektů poskytujících sociální služby v oblasti sociální prevence na území města viz dokument »
3.5 Podpora sociální a komunitní práce na území města a osad viz dokument »
TISK
i