Bystřice (u Benešova)
Znak Bystřice (u Benešova)

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBystřice (u Benešova)Strategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Bystřice (u Benešova)

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Bystřice (u Benešova)Strategie rozvoje města Bystřice 2020-2030
1.5 Bystřice podporuje komunitní život a zdravý životní styl obyvatel viz dokument »

Koncepce

Znak Bystřice (u Benešova)Plán rozvoje sportu město Bystřice 2020-2025
1.1 Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současného rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže viz dokument »
2.1 Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce viz dokument »
3.1 Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času viz dokument »
3.2 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PRO POHYBOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A REKREACI, KTERÁ PODPORUJE AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU viz dokument »
4.1 Podpora vhodných možností pro činnost místních spolků a neformálních sdružení na poli sportu viz dokument »
TISK
i