Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBřeclavStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030
A.1 Zlepšování sociálních a navazujících služeb viz dokument »
A.2 Vytváření podmínek pro bydlení viz dokument »
A.4 Zajišťování bezpečí obyvatel viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavMístní komunikační plán města Břeclav 2020-2022
1.1 Všichni obyvatelé města Břeclav budou informováni o vybraných tématech sociálního začleňování viz dokument »
3.1 Každý rok bude publikován jeden osobní příběh v rámci příkladu dobré praxe sociálního začleňování ve městě viz dokument »
Znak BřeclavKoncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022
1.1 Rozšíření MKDS (městský kamerový dohledový systém) 2020 viz dokument »
1.2 Asistenti prevence kriminality viz dokument »
1.3 Domovník - Preventista viz dokument »
1.4 Forenzní identifikační značení viz dokument »
1.5 Pokračování v osvětě seniorů v rámci preventivních opatření (letáčkové akce, konání prezentačních akcí s tématikou prevence kriminality a extremismu) viz dokument »
1.6 Prevence na školách, preventivní programy pro seniory viz dokument »
Znak BřeclavAkční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022
1.1 Posílit spolupráci města při správě domů a řešení problémů v lokalitě prostřednictvím práce domovníků – preventistů viz dokument »
1.2 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města prostřednictvím zapojení asistentů prevence kriminality viz dokument »
1.3 Aktivní koordinace, síťování a vzdělávání v oblasti prevence a bezpečnosti viz dokument »
Znak BřeclavKomunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022
1.1 Zvýšení informovanosti o sociálních službách viz dokument »
1.2 Udržení procesu Komunitního plánu sociálních služeb v ORP Břeclav viz dokument »
1.3 Podpora stávající sítě sociálních služeb v ORP Břeclav viz dokument »
2.1 Nastavení komunikace Nemocnice Břeclav a poskytovatelů sociálních služeb viz dokument »
2.2 Zajištění bydlení v domově s pečovatelskou službou viz dokument »
2.3 Pobytové zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra viz dokument »
3.1 Zajištění odlehčení pro pěstounské rodiny a rodiče samoživitele viz dokument »
3.2 Prevence proti sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže viz dokument »
4.1 Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
4.2 Zajištění dluhového poradenství na Břeclavsku viz dokument »
4.3 Zlepšení zdravotně – sociální péče o lidi se závažným duševním onemocněním viz dokument »
4.4 Pobytové zařízení pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
TISK
i