Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Břeclav

Generel odvodnění města Břeclav (2010)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Břeclav
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2010 - průběžně
TISK
i