Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Břeclav

Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Břeclav
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - 2022
TISK
i