Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Znak Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Brandýs nad Labem - Stará BoleslavStrategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2015-2025
I.4 Podpora komunitní a spolkové činnosti viz dokument »
II.1 Bezpečné město viz dokument »
III.4 Efektivní úřad viz dokument »
IV.3 Dlouhodobý územní plán města viz dokument »
IV.4 Rovnoměrný rozvoj městských částí viz dokument »

Koncepce

Znak Brandýs nad Labem - Stará BoleslavPlán odpadového hospodářství města Brandýs nad Labem (2017)
14.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. viz dokument »
TISK
i